POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les dades facilitades per l’usuari formaran part d’un fitxer titularitat de  JORDI TORNER BUSQUE, amb la finalitat d’atendre i gestionar adequadament les sol·licituds de reserva d’activitats a través del servei web, així com d’informar i transmetre informació respecte a l’esdeveniment per al que s’ha efectuat una compra i sobre altres serveis i productes que ofereix SOMRIU. JORDI TORNER BUSQUE garanteix la confidencialitat de les dades obtingudes i l’adopció de les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i que evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb la legislació vigent, i es compromet a no utilitzar les dades amb finalitats incompatibles a les indicades ia no comunicar o cedir, llevat de les excepcions legalment previstes, les dades de caràcter personal. L’usuari garanteix que les dades que proporciona són exactes i actualitzades i es compromet a comunicar a JORDI TORNER BUSQUE qualsevol rectificació o modificació dels mateixos. En el cas que faciliti dades d’una o diverses persones, l’usuari es fa responsable de l’acreditació del dret d’informació i del consentiment, licitud de la comunicació o cessió i del compliment de les obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal . L’enviament del formulari emplenat amb les dades implica que l’usuari consent inequívocament el tractament de les seves dades i que, igualment, autoritza de forma expressa l’enviament d’informació comercial, ofertes o qualsevol altre missatge que contingui informació o publicitat de SOMRIU. L’informem que pot exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos per la legislació vigent davant el responsable del fitxer a l’adreça C / Dr Muixi i Monroset 6 25560 SORT.