Verticalart

La comarca del Pallars Sobirà és la més vertical de Catalunya, caracteritzada pels cims, els pobles i els rius, una estampa que plasmem a través de les nostres fotos o les fotos que mos facin arribar amb un tractament sobre fustes de reciclatge.

Mostrant l'únic resultat